KONTAKTY

Stanislav Gellen - STAGEL
Pod Brezinou 767/8
038 52 Sučany
tel: +421 904 952 199
napíšte nám

ANKETA


» DVR

Obsah DVR

Video vstupy a výstupy:

Video vstupy slúžia na pripojenie analógových kamier cez BNC konektor. BNC konektor je osadený na koaxiálny kábel alebo cez prevodníky prenosu videosignálu cez krútený pár na  UTP  kábel. Video výstupy slúžia na zobrazenie videosignálu z kamier. Videovýstupy sú  VGA (15 pinový konektor, je to na pripojenie LCD monitora - bežne používané rozhranie) alebo opäť pre BNC konektor (pre CRT aj niektoré  LCD  monitory, ktoré majú BNC vstup).

Zariadenia DVR majú preslučkované BNC vstupy, čo znamená, že signál z analógovej kamery vstupuje do digitalizačnej karty zariadenia ale ten istý videosignál je 'rozbočený' a na zariadení DVR je  ďalší BNC konektor s tým istým videosignálom, ktorý je  možné použiť na osobitné zobrazenie  príslušnej kamery na   monitore (používa sa na osobitné zobrazenie nejakého dôležitého priestoru - dispečérske pracovisko)

Audio vstupy a výstupy:

Audio vstupy a výstupy sa používajú za účelom odposluchu alebo komunikácie v určitom priestore. Zariadenie DVR môže príjmať audiovstupz kamery, kde mikrofón je zabudovaný priamo v kamere alebo má kamera integrovaný vstup pre externý mikrofón a potom sa audiosignál prenáša tým  istým káblom ako videosignál z kamery (koaxiálny kábel , UTP  kábel - prenos krúteným párom  vodičov) alebo sa mikrofón pripojí priamo na zariadenie DVR (audiovstup), takže mikrofón možno umiestniť aj mimo sledovaného priestoru kamerami Zariadenie DVR može vysielať audio cez reproduktory  pripojenými priamo na DVR.

Alarmové vstupy:

Alarmové vstupy umožňujú  integrovať alarmový systém  alebo detektory do jedného bezpečnostného celku s prenosom poplachovej informácie  a obrazu  na  mobil, FTP server, E-mail.

Alarmové výstupy:

Alarmové výstupy sa používajú na zopnutie nejakého oznamovacieho zariadenia, že sa v narušenom priestore niečo deje (svetlo, siréna, GSM komunikátor...). Alarmové výstupy sú programovateľné, pomocou nastavenia zariadenia sa zadá dĺžka zopnutia výstupu a priradí sa k nim spúšťač, čo je buď alarmový vstup (detektor, tiesňové tlačítko...), pohybová detekcia (ak sa pred príslušnou kamerou niekto pohybuje v prednastavenom čase) alebo nejaká systémová porucha zariadenia (napr. porucha harddisku). Alarmové výstupy je možné ovládať aj manuálne cez klientský softvér (dodaný so zariadením) na diaľku a spustiť si tak osvetlenie, polievanie záhrady, kúrenie... Fantázii sa medze v tomto prípade nekladú. Alarmové výstupy podľa naprogramovania po ich  inicializácii ostanú buď trvalo zopnuté alebo sa naprogramuje dĺžka ich zopnutia a po uplynutí stanoveného času sa vypnú.

Pohybová detekcia:

Pohybová detekcia je  softvérové vyhodnocovanie obrazu a v prípade, ak sa pred kamerou niečo pohybuje, tak sa v programe dá navoliť:nahrávanie na HDD zariadenia iba v prípade pohybovej detekcie, čo znamená, že keď máme záujem iba o záznam v prípade pohybu pred kamerou  a  navolíme túto funkciu,  tak  sa vylúčia  nezaujímavé 'hluché' miesta - čím sa  výrazne   predlžuje  doba záznamu na HDD zariadenia  a hlavne táto funkcia šetrí čas pri prezeraní záznamu) spustenie alarmového výstupu (viď vyššie) trvale alebo na určitý stanovený čas (možnosť voľby) prenos obrazu na FTP  server, videopult centrálnej ochrany, alarmový obrázok na E- mail, informácie na mobilný telefón Citlivosť pohybovej detekcie je voliteľná, aby sa vyfiltrovali malé, nezaujímavé  zmeny v obraze ako napríklad drobné svetelné zmeny  alebo pohyb konárov stromov  a trávy pri vetre...

Rozhranie RS485:

Rozhranie RS485 je určené na ovládanie otočnej kamery - otáčanie, naklápanie a zoom (PTZ) lokálne (cez ovládaciu klávesnicu) alebo vzdialene cez klientský softvér inštalovaný do PC  alebo mobilný telefón, ale aj jednoducho cez webový prehliadač (Internet Explorer a iné). Zariadením DVR možno nakonfigurovať prednastavené pozície kamery (alebo aj viacerých  otočných kamier) ako aj patroly ( napríklad z pozície 3 prechádza otočná kamera plynule do pozície 4 za  prednastavený čas). Tieto pozície a patroly sa konfigurujú klientským softvérom  a tieto funkcie zjednodušujú prácu tým, že stačí v klientskom softvéri kliknúť na prednastavenú pozíciu alebo patrolu a kamera sa natočí a zazoomuje na dopredu nastavnené miesto alebo vykonáva patrolu. Toto ovládanie kamery cez RS485 je možné využiť aj tak, že sa rozmiestnia na určité body alebo do  kritického priestoru  detektory, ktoré sa pripoja na alarmové vstupy, v zariadení DVR  sa ku týmto alarmovým vstupom preddefinujú pozície otočnej kamery a pri aktivácii príslušného detektora sa kamera automaticky natočí a zazoomuje na určitý bod (nejaký vstup do objektu)

MTUwN