KONTAKTY

Stanislav Gellen - STAGEL
Pod Brezinou 767/8
038 52 Sučany
tel: +421 904 952 199

ANKETA


Kamerový systém

KAMEROVÉ  SYSTÉMY (CCTV)

Kamerové systémy sa stále viac stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia obchodov, rodinných domov, úradov, priemyselných podnikov, skladov, hotelov, ...

Tieto systémy umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz, aj zvuk sledovaného priestoru. Monitorujú situáciu v reálnom čase a vedia poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti zo záznamu...

Monitorovanie systému možno realizovať lokálne alebo cez vzdialený prístup v sieti LAN, WAN , Internet. CCTV systémy možno spojiť s elektronickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS), čím sa významne zabezpečí zvýšenie ochrany objektu, pri poplachu je tento systém nenahraditeľný z hľadiska vykonania zásahu, vypátrania páchateľa po lúpeži alebo naopak eliminovania prípadných falošných poplachov systému EZS.

Návrh a projekt realizujeme takmer výlučne po konzultácii so zákazníkom a obhliadke situácie priamo na objekte, pretože je nevyhnutné poznať objekt z hľadiska stavebného prevedenia, záberov snímaných priestorov, prístupov, svetelných podmienok, inžinierských sietí (rozvody elektrickej siete, dátových sietí) a dohodnutia rozsahu systému.  Z týchto kritérií sa potom určí spôsob spracovania a prenos signálu (PC s digitalizačnými kartami alebo DVR záznamové zariadenie), či je vhodná analógová alebo IP technológia, či sú vhodné  farebné kamery, kamery s nočným videním, polohovaním a priblížením.

Počítačová sieť LAN pre IP monitoring.

Video monitorovacie systémy založené na IP CCTV zariadeniach vyžadujú odpovedajúce IP siete pre prenášanie obrazových dát a poskytovanie komunikácie medzi zariadeniami a počítačmi alebo transkódermi. IP CCTV zariadenia odosielajú obraz alebo obraz a zvuk v podobe toku dát, obvykle skomprimovaného do MPEG-4 (SP, ASP, AVC/H.264) alebo MJPEG formátu. Kompresia znižuje potrebné pásmo. Kvalita obrazu a zvuku sa však s vyššími kompresnými pomermi výrazne znižuje. Niektoré aplikácie môžu vyžadovať plné rozlíšenie (napr. megapixlové kamery) alebo maximálny obnovovací kmitočet. V takýchto prípadoch môže byť potrebná šírka pásma siete veľmi veľká. V prípade viacerých zariadení CCTV sa toky dát sčítavajú a môžu dosiahnuť maximálnu kapacitu siete. Pokiaľ sieť nie je správne navrhnutá, nainštalovaná alebo prevádzkovaná, spôsobí to problémy s užívaním celého IP CCTV systému alebo jeho časti.


Typické následky nevhodnej LAN inštalácie vedenia a kapacity:

-  Nízke obnovovacie kmitočty, nižšie ako tie, ktoré sú nastavené v kamerách (príliš  malá sieťová kapacita)

-  Nesprávne dekódovanie obrazov na počítači alebo transkóderu (prerušovaný tok  dát)  -  Strata spojenia


Vysoko kvalitná a efektívna LAN sieť vyžaduje metodický prístup v každej etape jej výstavby, založený na odpovedajúcich technických štandardoch. V tomto článku sú uvážené len lokálne siete pre IP video monitorovanie, založené na medených kábloch a spolupracujúcich zariadeniach.


Proces výstavby (IP siete) je možné rozdeliť do nasledujúcich etáp alebo fázy: 
-  Navrhnuté komunikačné inštalácie v budove (uvážené bežné spojovacie siete a AC      distribučného systému)

-  Navrhnuté kabeláže

-  Plánovanie inštalačného procesu

-  Implementácia

-  Prevádzka


Každá etapa musí spĺňať príslušné štandardy/zákony. Nová budova, ktorá má byť monitorovaná pomocou IP CCTV technológie vyžaduje návrh napájacej siete (AC a DC) pre IP zariadenia a počítače, uzemnenie systému (vrátane obvyklej spojovacej siete a spojenie ochranného vodiča), prostriedky EMC (elektromagnetický výkon).

Napájacie siete musia vyhovovať všetkým národným štandardom/zákonom a musí zaisťovať ochranu proti zasiahnutiu elektrickým výbojom. Dôležité je tiež vyrovnávanie napätia. Pokiaľ je stredný vodič použitý tiež pre pripojenie vybavenia, je potrebné dávať pozor na to, aby stredný vodič nikdy nevystupoval k vysokému napätí (pokiaľ ide o lokálne uzemnenie). V prípade ostatných budov musí byť systém elektrického vedenia skontrolovaný a prispôsobený platným predpisom.

Ďalším krokom je navrhnutie štrukturálnej káblovej siete. Mali by sme uvážiť použitie tienených a netienených káblov. V závislosti na prenosových parametroch a druhu výstavby by malo byť navrhnuté stúpacie vedenie, vodorovný káblovod, kabeláž medzi budovami.

Kvalitný projekt je základom pre správnu realizáciu. Cieľovou etapou je riadna prevádzka kabeláže, tiež vrátane údržby systému elektrického vedenia. Je veľmi dôležité, aby boli robené pravidelné kontroly, ktoré umožnia zamedzenie neočakávaných zlyhaniach siete, ktoré by mohlo ohroziť spoľahlivosť CCTV systému.

YTUxYzNk