KONTAKTY

Stanislav Gellen - STAGEL
Pod Brezinou 767/8
038 52 Sučany
tel: +421 904 952 199

ANKETA


EZS

ELEKTRICKÝ  ZABEZPEČOVACÍ  SYSTÉM (EZS)

 


Podstatou elektronickej zabezpečovacej signalizácie je signalizovať vniknutie nepovolanej osoby do chráneného priestoru v režime stráženia a v takomto prípade bezodkladne predať informáciu o narušení (siréna, sms správa, hlasová správa cez telefon, PCO - bezpečnostná agentúra).

Systémy, ktoré inštalujeme sú modulárne a pokrývajú celé spektrum veľkosti a technickej náročnosti zabezpečenia objektov: od bytov až po riešenia napr. polyfunkčnej budovy.  Okrem toho systém EZS dokáže fungovať zároveň aj ako prístupový systém (čítačky magnetických kariet s elektrickým zámkom) a môže obsahovať rôzne doplnkové funkcie (spínanie podľa rôznych udalostí alebo na diaľku cez telefón alebo internet  rôzne zariadenia - kúrenie, osvetlenie, klimatizáciu, odpočúvanie chránených priestorov cez telefón...). Podľa spôsobu vzájomnej komunikácie jednotlivých komponentov a teda samotného prevedenia sa systémy EZS rozdeľujú na káblové, bezdrôtové a hybridné.


Káblové prevedenie znamená, že zapojenie jednotlivých komponentov do systému je realizované káblom, ktorým sa napájajú jednotlivé zariadenia a ktorý slúži na prenos informácii v systéme. Toto prevedenie je podomietkové (najčastejšie v prípade nových stavieb) alebo sú káble vedené v žľaboch (v prípade priemyselných objektov alebo skladov). Ide o prevedenie analógové alebo cez dátovú linku. Je to klasický a spoľahlivý spôsob realizácie systému EZS.

Bezdrôtové prevedenie je realizované rádiovým spojením medzi jednotlivými zariadeniami EZS a všetky detektory ale napríklad aj vonkajšia siréna a klávesnica sú napájané batériami. Samotná inštalácia je veľmi čistá a rýchla (minimum vŕtania a sekania). Systém je zároveň veľmi rýchlo a jednoducho rozšíriteľný o ďalšie detektory a tiež rýchlo odinštalovateľný (v prípade sťahovania alebo zmeny firemných priestorov). Samotestujúce funkcie dopredu upozornia na prípadnú poruchu alebo výmenu batérií.

Hybridné prevedenie je ľubovoľnou kombináciou káblového a bezdrôtového prevedenia (podľa požiadavky zákazníka alebo situácie na objekte). Tam, kde je možné káble ťahať, možno nainštalovať drôtové komponenty a kde nie, bezdrôtové.

Výber systému. Pri výbere systému je potrebné vychádzať predovšetkým z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť Váš majetok v rádovo oveľa vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že sa Váš zabezpečovací systémmôžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku a nákup v supermarketoch tiež nie je tým najlepším riešením.Pri informovaní sa o systéme EZS sa uistíte, či je výrobok náležite atestovaný alebo naň bolo vystavené prehlásenie o zhode. Požadovanú kvalitu Vám môžu potvrdiť aj certifikáty Národného bezpečnostného úradu. Tieto doklady sú určite zárukou kvality systému EZS a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu.

Postup pri realizácii systému EZS pri prvom kontakte (telefonicky, e-mail, osobne) dohodnutie sa na termíne a čase obhliadky objektu. Při obhliadke sa zistia  predstavy a rozsah zabezpečenia objektu zo strany zákazníka, doporučenie  rozsahu zabezpečenia z našej strany, vysvetlenie možností systému EZS vhodných pre daný objekt.

Predloženie cenovej kalkulácie zákazníkovi - po túto fázu sú predchádzajúce činnosti bezplatné (vrátane) Ak zákazník súhlasí s cenovou kalkuláciou - podpísanie zmluvy o dielo. Realizácia diela, zaškolenie na obsluhu systému, administratíva - zákazník podpíše preberací protokol, obdrží faktúru, ponúkne sa servisná zmluva na pravidelné kontroly systému EZS.

Najrozšírenejšie omyly o EZS.

Alarm má komplikované ovládanie.
Je to jeden z veľmi rozšírených omylov, pritom výber hotovosti z bankomatu je oveľa komplikovanejší ako zapnutie alebo vypnutie alarmu. V prípade bezporuchovej prevádzky je systém ovládaný cez klávesnicu iba stlačením 4-cifernej alebo 6-cifernej kombinácie číslic (kód). Pre každého člena rodiny alebo zamestnanca je možné priradiť osobitný kód, ktorý slúži na identifikáciu, kto systém zapol alebo vypol a ku každému kódu je možné priradiť, aké prípadné ďalšie funkcie s ním možno v systéme vykonať. V prípade, ak aj tento spôsob môže robiť problémy (malé deti, starší ľudia), je systém možné ovládať pomocou magnetickej karty alebo čipu, ktorý je vyhotovený ako prívesok na kľúče priložením ku klávesnici systému alebo čítačke magnetických kariet.


Alarm každú chvíľu zbytočne húka.
Táto situácia je bohužiaľ u zle a neodborne nainštalovaného systému EZS pravda. Zabezpečovacie zariadenie je iba technika a k nejakej poruche môže dôjsť vždy, ale od toho máte svoju servisnú firmu, ktorá musí takéto nepríjemnosti odstrániť. Zabezpečovací systém, ktorý nesprávne funguje a generuje falošné poplachy je proste k ničomu. Falošné poplachy sa väčšinou generujú z detektorov, preto je potrebné dodržať nasledovné zásady: - pravidelne odstraňovať pri vypnutom systéme pavučiny spred detektorov (hlavne pohybových) - pred detektory pohybu neumiestňovať žiadne predmety, tento detektor musí „vidieť“ chránený priestor, inak je nefunkčný.


Alarm zlodeja nechytí To je pravda, ale:
- ak zlodej zistí, že v objekte je nainštalovaný alarm, nájde si radšej iný objekt na vykradnutie

- ak aj vnikne do objektu, tak pri húkaní vonkajšej a vnútornej sirény opustí rýchlo objekt, pretože nevie, či niekto na túto situáciu zareaguje a minimálne ho identifikuje ako páchateľa

- nevie, či je objekt napojený na pult centrálnej ochrany a v krátkej dobe nepríde bezpečnostná služba, ktorá ho zaistí

- nevie, či je snímaný diskrétnou kamerou a zaznamenávaný niekde na severi mimo objektu


Alarm stojí moc peňazí:
Je to relatívne... Kvalitný systém EZS stojí v jednoduchej variante vrátane montáže cca 650,- EUR. Táto varianta tvorí ústredňu EZS s  klávesnicou, telefónny komunikátor(posielanie sms správ na mobil, ovládanie systému cez mobil a internet), vnútornú sirénu, akumulátor pre zálohovanie napájania pri výpadku elektrickej energie, magnetický kontakt na vstupné dvere a 4 pohybové snímače. Keď staviate dom cca za 50.000,- EUR, tak táto neveľká investícia vzhľadom na zabezpečenie Vášho bývania nie je veľkou položkou. Alebo: koľko stál Váš televízor, domáce kino, počítač, prístroje v kuchyni, osobné veci a iné, ktoré si zlodej môže zobrať so sebou? Čo informácie uložené vo Vašom počítači alebo iných záznamových médiách?


Prečo ťahať káble, keď sú bezdrôtové alarmy.
Pretože v bezdrôtových systémoch sú batérie, ktoré je potrebné meniť a káblový prenos poplachu z detektorov je už z fyzikálneho princípu bezpečnejší a spoľahlivejší (neprejavuje sa rušenie, zatienenie signálu prekážkami...). Bezdrôtový systém je vynikajúce riešenie pre domy a byty, kde sa už býva a kde by bolo komplikované ťahať káble (vyspravené omietky a vymaľované...). Ale pokiaľ dom staviate alebo rekonštruujete, tak je určite vhodnejšie použiť drôtové prevedenie systému. Toto prevedenie ani nemusí byť nákladnejšie, pokiaľ si káble natiahnete sami alebo dáte natiahnuť dodávateľovi Vaších elektroinštalácií (samozrejme po konzultácii s dodávateľom systému EZS, ktorý navrhne trasu káblového vedenia a doporučí alebo dodá potrebné káble).

ZWE3Yjk0Y